دستگاه پاشش رنگ پودری siba

قطعات مصرفی و یدکی دستگاه پاشش رنگ پودری siba

یکی از مهم ترین عواملی که باعث راندمان خروجی خوب دستگاه های رنگ پاشش پودری می شود تامین قطعات مصرفی باکیفیت بالا می باشد.
قسمتی از دستگاه های رنگ پاش پودری به علت تماس دائم با رنگهای پودری دارای سایش بسیار بالایی می باشد که این روند بسته با رنگ مصرفی(ساده،سمباده ای،چکشی،چروک و...)متفاوت می باشد.به همین علت اگرقطعات مصرفی دارای کیفیت پائینی باشند باعث بروز مشکلاتی از قبیل مکش نامناسب پودر و کم و زیاد شدن ضخامت رنگ بر روی قطعات رنگ شده می شود و همچنین باعث بالا رفتن هزینه های نگه داری دستگاه های رنگ پاش پودری می شود.
گروه صنعتی پوشش استاتیک برای کاهش مشکلات و هزینه های نگه داری دستگاه های رنگ پاش پودری با تولید قطعات مصرفی با کیفیت فوق العاده و طول عمر بالا توانسته است نیاز مشتریان عزیز را بر طرف کند.


کسکید فابریک گان siba

کسکید گان دستگاههای رنگ پاش پودری


نازل کامل کوتاه siba

نازل گان دستگاههای رنگ پاش پودری


نازل کامل بلند siba

نازل گان دستگاههای رنگ پاش پودری
نازل گان دستگاههای رنگ پاش پودریشیپوری نازل siba درسه سایز

شیپوری نازل گان دستگاههای رنگ پاش پودری


نازل تخت پاش siba

 دستگاههای رنگ پاش پودری

انژکتور کامل siba

انژکتور دستگاههای رنگ پاش پودری
انژکتور دستگاههای رنگ پاش پودری
انژکتور دستگاههای رنگ پاش پودری

مغزی انژکتور siba

مغزی انژکتور دستگاههای رنگ پاش پودری

سرشلنگی انژکتور siba

سرشلنگی انژکتور دستگاههای رنگ پاش پودری

نگه دارنده سرشلنگی انژکتور siba

نگه دارنده سرشلنگی انژکتور دستگاههای رنگ پاش پودری


نازل فلزی انژکتور siba

نازل فلزی انژکتور دستگاههای رنگ پاش پودری


لوله های داخلی فابریک گان siba

لوله های داخلی دستگاههای رنگ پاش پودری


لوله های داخلی گان siba

 دستگاههای رنگ پاش پودری

لوله داخلی گان اتومات siba

روپوش نازل کوتاه siba

روپوش نازل دستگاههای رنگ پاش پودری
روپوش نازل دستگاههای رنگ پاش پودریروپوش نازل بلند siba

روپوش نازل دستگاههای رنگ پاش پودری
روپوش نازل دستگاههای رنگ پاش پودری
روپوش نازل دستگاههای رنگ پاش پودری


روپوش مهره دار گان siba

روپوش دستگاههای رنگ پاش پودری