Recip rocator ربات پاشش رنگ
برای اولین بار در ایران:

ربات رنگ پودری و مایع

گروه صنعتی پوشش استاتیک برای اولین بار در ایران با یاری خداوند منان موفق به تولید Reciprocator " ربات پاشش رنگ " با آخرین تکنولوژی روز دنیا و با کیفیتی فوق العاده بالا توسط متخصصین داخلی طراحی و اجرا کند.
بخشی از مزایای Reciprocator " ربات پاشش رنگ " به شرح زیر می باشد:
• تنظیم کورس در دو محور بالا و پائین با دقت 1CM±
• تنظیم سرعت در دو محور بالا و پائین به صورت مجزا از هم
• کنترل سیستم پاشش از طریق یونیت Reciprocator
• مکانیک فوق العاده نرم و بدون لرزش
• خرابی بسیار پائین به علت حذف تسمه در سیستم انتقال و کیفیت بالای محصولات مکانیکی و الکتریکی
• قابلیت کنترل از روی بدنه رباط و یا ستون پاشش
• موتور و گیر بکس ایتالیایی
• قابلیت نصب گان دستی و اتومات به تعداد نامحدود
• قیمت پائین با خذف گمرک و باربری نسبت به نمونه وارداتی
• و.............