سیستم بازیافت پودر

سیستم بازیافت پودر (سایکلون،مونوسایکلون و ...)سایکلون بازیافت رنگ پودری

سیستم بازیافت پودر
1392/05/31 17:15

سیستم بازیافت پودر:مونوسایکلون(سایکلون بازیافت رنگ پودری)

سیستم بازیافت پودر:مونوسایکلون(سایکلون بازیافت رنگ پودری)

سیستم بازیافت پودر : مونوسایکلون(سایکلون بازیافت رنگ پودری)

مشخصات فنی:
دستگاهی متفاوت با مزیت بازیافت رنگ و عدم آلودگی محیط
در این سیستم به علت عدم برخورد رنگ با فن مکنده:
ـ رنگ بازیافتی کاملا قابل استفاده میباشد
ـ فیلتر ها توسط سیستم هوای فشرده معکوس تمیز میگردد به همین دلیل میزان بازیافت رنگ افزایش یافته
ـ عدم تحلیل رقتن ذرات رنگ در اثر برخورد با پروانه مکنده
فیلتر ها کاغذی با جنس EDUCTOR کره ای
سیستم هوای معکوس جهت تمیز کردن اتوماتیک فیلتر ها و مکش بهتر فن مکنده
سیستم کنترل PLC جهت نظم بخشیدن به سیستم هوای معکوس
دبی مکش ۱۲۰۰۰ متر مکعب

فیلتر مونوسایکلونمونوسایکلوننظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :
تصویر :

برچسب ها :