راهنمای دستگاه رنگ پاش پودری
1392/04/09 11:40

گان پاشش

گان پاشش

اصول

همزمان با روشن کردن دستگاه و فشردن دکمه گان ولتاژ برقرار و پودر به نازل تغذیه و اسپری می گردد.میدان الکتریکی ایجاد شده بواسطه ولتاژ ماکزیمم 100kv بین گان و قطعه کار ارت شده باعث می شود ذرات پودر در هنگام حرکت باردار شده و در برخورد به قطعه کار الکترون ها را رد و بدل نمایند که عملکرد آن چشبیدن منظم پودر به سطح قطعه  کار و پوشش آن می گردد.

گان

Drawing No.

1

پوسته گان

2

کاسکید

3

دسته

4

نگهدارنده شاسی

5

ماشه

6

نازل

7

روکش نازل

8

کلگی گان

9

شیپوری

10

شلنگ خور4

11

لوله پودر

12

گلند و کابل گان

13

قلاب

14

نگدارنده ریدرله

15

درپوش گان


نازل ها و موارد مصرف

نازل گرد


موارد مصرف:

سیم ها-مصنوعات سیمی- شبکه ها – مجموعه های آلومینیومی و غیره
رنج پاشش بین 180mm تا 120mm

نازل فلت:


موارد مصرف:مجموعه های تولیدی-قطعات تولیدی چاک دار-قطعات تولیدی خم شده تابلوهای برق و غیره
رنج پاشش بین 180mm تا 120 mm

تعویض نازل رند


نازل را از میله نازل بیرون آورید
سرگان را باز نموده و الکترود را بیرون آورید.
قطعات را مونتاژو سر گان را ببندید.
توجه:
در هنگام باز کردن نازل و تعویض آن حتما دستگاه را خاموش کنید.

ارت کردن


ارت را محکم ببندید تا بدین ترتیب کیفیت پوششی را افزایش دهید.

روش ارت کردن


قطعه کار که به قلاب آویز است باید کاملا ارت شود.
از کابل مسی مخصوص ارت با سطح مقطع بیشتر از 10 میلیمتر مربع استفاده نمایید و آن را به سیستم ارت کارخانه متصل و به کابین پاشش سیستم نقاله و غیره وصل نمایید.مقاومت ارت نباید بیشتر از 1 میکرواهم باشد. 

عدم ارت مناسب


ضخامت پوشش رنگ یکسان نیست و پوشش خوب انجام نمی شود.
باعث پس زدن پودر از سمت قطعه به سمت اپراتور می گردد.
باعث ایجاد شوک الکتریکی خطرناک در بین قطعه کار و تجهیزات دستگاه می گردد.
توجه:
علت جهش الکتریکی (جرقه) بین قطعه کار و قلاب رنگ دار ، (رنگ قلاب ها مرتبا باید تمیز شوند تا ارت برقرار شود).


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :
تصویر :

برچسب ها :