راهنمای دستگاه رنگ پاش پودری
1392/04/10 07:27

نصب و راه اندازی دستگاه رنگ پاش پودری

نصب و راه اندازی دستگاه رنگ پاش پودری

اتصالات اولیه

مونتاژ شده دستگاه را در شکل 1 مشاهده فرمایید.

کنترل یونیت
گان
هوای ورودی بین رگولاتور  و کنترل یونیت با شلنگ قطر 8mm متصل می گردد.
هوای ورودی از کنترل یونیت به مکش انژکتوربا شلنگ قطر 8mm متصل می گردد.
هوای ورودی از کنترل یونیت به هوای ورودی همراه انژکتور با شلنگ قطر 6mm متصل می گردد.
هوای ورودی از شیر ورودی رگلاتور به قسمت زیرین مخزن پودر جهت فلودایز با شلنگ قطر 6mm متصل می گردد.
شلنگ انتقال پودر بین انژکتور و گان (انتقال پودر و هوا)
کابل گان به کنترل یونیت
محل اتصال هوای فشرده از کمپرسور به رگلاتور
شلنگ بین کنترل یونبت و گان جهت تمیز کردن الکترود گان
سیم ارت
خرطومی خروج پودر

ولتاژورودی

  • این دستگاه روی ولتاژ 220v فیکس شده است
  • برای استفاده از 110v  ولت لازم است اتصالات داخل کنترل تغییر داده شود.

اتصال هوای ورودی

هوای ورودی از کمپرسور باید بدون آب و روغن باشد.

فیلتر هوایی که بر روی دستگاه نصب شده است فقط جهت رویت آب و روغن هوا می باشد ایت فیلتر جهت جداسازی کامل آب و روغن داخل هوا نمی باشد.

جهت اتصال هوا از کوپلینگ 1.4 اینچ استفاده شود.

توجه:شیر هوای فلودایز قبل از اتصال هوا باید بسته باشد.

شماره

شرح

1

کنترل یونیت

2

گان دستی

3

اتصال 8 هوای ورودی

4

اتصال 8 هوای ورودی پودر

5

اتصال 6 هوای همراه پودر

6

اتصال 6 هوای فلودایز

7

شلنگ پودر

8

اتصال گان

9

ورودی اصلی هوای دستگاه

10

اتصال 4 هوای الکترود

11

ارت

12

خرطومی

13

گیره گان

هوای خروجی مخزن

هوای ورودی فلودایز داخل مخزن از فیلتر نصب شده بر روی مخزن خارج میگردد.

هوای ورودی فلودایز داخل مخزن نباید بیش از حد  باشد زیرا باعث خارج شدن پودر از مخزن می گردد.

توجه:فشار هوای اتمسفر باید داخل مخزن موجود باشد فشار مزبور از فیلتر روی مخزن تامین می شود.

اتصال ارت

اتصال ارت دستگاه باید با گیره مربوطه به بدنه کابین پاشش و یا نقاله متصل گردد.

توجه: خوب ارت شدن دستگاه باعث عملکرد بهتر الکترواستاتیک شده و همچنین عدم احساس الکترواستاتیک در دستهای اپراتور می گردد

توجه داشته باشید که راندمان کار و ایمنی دستگاه مستلزم داشتن چاه ارت استاندارد می باشد.

 

حفاظت های ایمنی

چنانچه اپراتور بخواهد از دستکش استفاده نماید باید قسمت کف دست دستکش را جدا نموده تا تماس دست در قسمت ارت شده گان برقرار گشته و بدین ترتیب اپراتور نیز ارت می گردد.

اپراتور باید از کفش های چرمی استفاده نماید تا بدین وسیله اپراتور ارت گردد.

لازم است زیر پایی اپراتور از جنس هادی انتخاب شده تا اپراتور ارت شده و احساس الکترواستاتیک را ننماید.

چک کردن عملیات دستگاه

عملیات

رگلاتور تغذیه پودر را کاملا ببندید

دکمه تنظیم ولتاژ را تا آخر بسمت چپ بچرخانید تا ولتاژ در حداقل قرار گیرددکمه تنظیم ولتاژ را به آرامی به سمت عقربه ساعت بچرخانید.

سر گان را در فاصله 20cm از کف کابین به طرف پایین نگهدارید.

دکمه گان را فشار دهید

نشانگرولتاژ شروع به کار می کند.

ولتاژ را تغییر داده تا از کار آن مطمئن شوید.

در حین فشار دادن گان رگلاتور تغذیه پودر را تنظیم  و هوای همراه را باز نمایید.

چنانچه عملیلت ذکر شده خوب انجام گیرد دستگاه در حال نرمال می باشد.

پر کردن پودر

درب مخزن پودر را باز تمایید

مخزن را تا قسمت زیرین دسته مخزن پر نمایید

درب مخزن پودر را بسته و شلنگهای آن را وصل نمایید.

فلودایز پودر

حالت فلودایز بستگی زیادی به نوع پودر ،مقدار آب و روغن کمپرسور و حرارت محیط دارد.

تنظیم فلودایز بستگی به کنترل یونیت ندارد.

درب مخزن را باز نمایید

زمانی که شیر ورودی هوای فلودایز را باز می تمایید پودر شروع به جوشیدن  می نماید

زمانی که سطح پودر در داخل مخزن یکنواخت شروع به جوشیدن نمود فلودایز تنظیم می باشد.

درب مخزن را ببندید.

تنظیم خروج پودر از نازل

خروجی پودر

مقدار خروج پودر بستگی به نوع پودر ،طول شیلنگ،نازل،قطر و نوع شیلنگ و مقدار هوای تنظیم شده تغذیه پودر و هوای همراه دارد.

فلودایز پودر را چک نموده که در حالت نرمال باشد

دستگاه را روشن نمایید.

گان را به طرف داخل کابین پاشش گرفته و دکمه های گان را فشار دهید.

مقدار هوای تغذیه پودر را تنظیم نمایید.

مقدار هوای همراه پودر را تنظیم نمایید.

مقدار هوای همراه را با چرخاندن رگلاتور مربوطه به سمت عقربه ساعت مقدار خروجی را از حالت تکه تکه خارج شدن به حالت نرمال در آورید.(حالت نرمال حالتی است که پودر به صورت ابر و ذرات پودر کاملا پخش شده و در یک جا متمرکز نگردد)

با انواع نازل های (راند و فلت )می توان وسعت پاشش را انتخاب نمود.نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
متن :
تصویر :

برچسب ها :