رنگ پاش پودری Iris-m120

  • مجهز به سیستم پالس پاور
  • استفاده در تمامی صنایع فلزی
  • مصرف بهینه رنگ
  • رنگ آمیزی در ضخامت کم
اطلاعات بیشتر ...

خدمات پس از فروش

بعد از خرید همواره خدمات پس از فروش واقعی ما در کنار شما خواهد بودهر گونه دستگاه رنگ پودری داخلی و خارجی خود را نزد ما فرستاده و بهترین کیفیت را تجربه کنید اطلاعات بیشتر ...

تامـیـن قـطـعـات

بعد از خرید همواره خدمات پس از فروش واقعی ما در کنار شما خواهد بودهر گونه دستگاه رنگ پودری داخلی و خارجی خود را نزد ما فرستاده و بهترین کیفیت را تجربه کنید اطلاعات بیشتر ...